H1: MET ANDERE
OGEN

H2: NIEUWS
OVERZICHT

H3: Stilleven in haar perfectie

button-primary: Meer informatie

button-secondary: Lees meer

Fruitcake halvah topping brownie sweet chupa chups lemon drops pie. Candy pastry tiramisu dessert caramels.

3/1/2023

Blog #1 – Het project

Leerlingen van het Maurick College in Het Noordbrabants Museum. Foto: Manoah Salampessy

Club Zien: waar creativiteit, verbeelding en verwondering samenkomen

Stel je voor: een plek waar inspiratie, verwondering en creativiteit centraal staan. Waar leerlingen zich welkom voelen en uitgedaagd worden om op ontdekkingsreis te gaan, hun mening telt en het aanbod is ontwikkeld in co-creatie met en afgestemd op vmbo-leerlingen en hun interesses en belevingswereld. Zo’n plek bestaat. Maak kennis met: Club Zien.

Wat is Club Zien?

Club Zien is een samenwerkingsverband tussen Het Noordbrabants Museum, Design Museum Den Bosch, Stedelijk Museum Breda, Van Abbemuseum Eindhoven en Museum Helmond. Het doel: de musea toegankelijker maken voor vmbo-leerlingen. Door het verbinden van kunst, cultuur, erfgoed, design, geschiedenis én educatie bieden we een plek die de verwondering, verbeelding en creativiteit van leerlingen stimuleert. Vanuit Club Zien wordt in nauwe co-creatie met leerlingen en docenten een waardevol en aantrekkelijk educatief aanbod ontwikkeld. Het aanbod sluit naadloos aan op de behoeften en belevingswereld van de leerlingen én op de leerdoelen en competenties van de schoolvakken.

Hoe draagt Club Zien bij aan de persoonlijke en culturele ontwikkeling van vmbo-leerlingen?

Voor de ontwikkeling van het educatief aanbod wordt de ‘design thinking’-methodiek ingezet, die bij uitstek is geschikt voor het aanpakken van complexe uitdagingen. De eindgebruiker, in dit geval leerling en docenten, staat centraal en wordt intensief betrokken bij de ontwikkeling van het educatief aanbod. Het inzichtelijk maken van de wensen en behoeften van leerlingen, en op basis daarvan het samen ontwikkelen van een waardevol  aanbod, resulteert in een museumbezoek waarin de leerlingen de vrijheid krijgen om te ontdekken, te ervaren en zich te verwonderen. De leerlingen voelen zich welkom en worden uitgedaagd. Hun blik wordt verruimd en we dragen bij aan hun persoonlijke en culturele ontwikkeling.

Hoe gaat het ontwikkelen van het educatief aanbod in zijn werk?

Het educatief aanbod wordt ontwikkeld in co-creatie met leerlingen en docenten. Tijdens de ontwikkeling worden de volgende fases doorlopen:  

Fase 1 – Pilotfase

A-metingen

Club Zien opende de deuren voor vijf scholen. Groepen leerlingen van vijf pilotscholen bezochten Het Noordbrabants Museum en Design Museum Den Bosch en werd gevraagd naar hun bevindingen en ervaringen. Wat vinden ze in een museum interessant of juist saai? Wat spreekt ze aan en wat niet? Deze bezoeken leverden waardevolle inzichten op in de wensen, behoeften en belevingswereld van de leerlingen. Ook docenten werd gevraagd hoe museumbezoek beter kan aansluiten op de leerdoelen en competenties van schoolvakken.  

Een docent van Yuverta vmbo schrijft tips en tops op tijdens de denktanksessie. Foto: Manoah Salampessy

Denktanksessie

In de volgende stap werd samen met docenten, leerlingen en museumdocenten nagedacht over hoe het ideale museumbezoek er voor vmbo-leerlingen uitziet. Denk aan opdrachten en werkvormen in het museum die niet alleen naadloos aansluiten op de behoeften van vmbo-leerlingen, maar ook op de leerdoelen en competenties van schoolvakken en profielen. Deze ideeën werden vervolgens uitgewerkt in prototypes. Deze prototypes zijn, samen met de eerder opgedane ideeën en inzichten, vervolgens als input gebruikt voor het ontwikkelen van drie testbare prototypes.  

Testen van de drie prototypes en feedback ophalen

Ruim 500 leerlingen van verschillende leerwegen en leerjaren van de vijf pilotscholen bezochten Het Noordbrabants Museum en Design Museum Den Bosch. Tijdens het museumbezoek werden de drie prototypes door de leerlingen getest en de leerlingen geobserveerd. Daarna vulden leerlingen en docenten een vragenlijst in en vond er een evaluatiegesprek plaats. Ook met de museumdocenten werd geëvalueerd. De feedback van leerlingen, docenten en museumdocenten is vervolgens geanalyseerd en gebruikt om de drie prototypes aan te scherpen.  

Fase 2 – Uitrolfase

De feedback op de drie prototypes heeft geleid tot de nodige aanpassingen en aanscherpingen. Er is bijvoorbeeld gekozen voor het doorontwikkelen van twee programma’s: een onderbouwprogramma voor Beeldende Vorming en Mens & Maatschappij, en een bovenbouwprogramma, leerjaar 3, voor CKV. Ruim 660 leerlingen hebben vervolgens beide programma’s getest in Het Noordbrabants Museum en Design Museum Den Bosch. Ook zij vulden na afloop een vragenlijst in, en er vond opnieuw een evaluatie plaats met de museumdocenten. Op basis hiervan werden de twee programma’s aangescherpt om ze aan alle vmbo-scholen in ’s-Hertogenbosch en omgeving aan te kunnen bieden.  

Twee leerlingen van Curio prinsentuin Andel in de studio van het Design Museum. Foto: Manoah Salampessy

Fase 3 – Club Zien in meerdere steden

In fase 3 zal ook vanuit Stedelijk Museum Breda, Van Abbemuseum Eindhoven en Museum Helmond worden samengewerkt met vmbo-scholen in de betreffende steden en omgeving. Ook hier zal nauw en intensief worden samengewerkt met leerlingen en docenten. Zo ervaren nog meer vmbo-leerlingen de kracht van kunst, cultuur, erfgoed, geschiedenis en design op een unieke en passende wijze.  

Fase 4 – Club Zien in de provincie

In fase 4 worden alle overige musea in Noord-Brabant opgeroepen om samen met scholen in de regio het initiatief van Club Zien te omarmen. Door het educatief aanbod samen met vmbo-leerlingen en docenten toe te spitsen op tentoonstellingen, en te zorgen voor een aantrekkelijk educatief aanbod, in co-creatie ontwikkeld, dat aansluit op de wensen, behoeften en belevingswereld van vmbo-leerlingen.  

Kan mijn vmbo-school deelnemen aan Club Zien?

Club Zien opent de deuren voor alle vmbo-leerlingen. En we vinden het een eer om jouw school in een van onze musea te mogen ontvangen. Dus ben je benieuwd naar de bijzondere ervaring van Club Zien? Neem dan vrijblijvend contact op via ontdek@clubzien.nl.  

Club Zien wordt gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Provincie Noord-Brabant.

BENIEUWD NAAR 
CLUB ZIEN?

Dat vinden wij super tof!
Klik hieronder voor meer informatie.